Połączenie z systemami hotelowymi

Zaktualizowane 

Od teraz możesz korzystać ze Storyous także w połączeniu z systemami hotelowymi Previo i Mews. Z naszej strony integracje te są w zasadzie proste.

Integracja pozwala w prosty sposób przenieść rachunki z restauracji bezpośrednio na pokój hotelowy, więc nie trzeba obciążać klienta płaceniem za każdym razem po wyjściu z Twojej restauracji.

W aplikacji:
Po włączeniu integracji znajdziesz przy naciśnięciu na ustawienia rachunku (to samo miejsce, w którym możesz zmieniać stoły lub przesuwać pozycje) nowy przycisk „Przesunąć na pokój”.

1.png

Po naciśnięciu na przycisk „Przesunąć na pokój” pojawi się okno, w którym możesz wybrać pokój, na który chcesz przenieść rachunek. Lista ta zawiera wszystkie aktualnie zajęte pokoje. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy w ustawieniach Previo lub Mews jest nie dozwolone przeniesienie na konkretny pokój.

2.png

Po wybraniu pokoju zostanie wydrukowane potwierdzenie o przesunięciu, które Twój gość powinien podpisać. Jeżeli masz zapotrzebowanie, by takie potwierdzenie drukowało się dwukrotnie, kontaktuj nasz zespół wsparcia pod numerem 534 337 726 lub mailowo na adresie wsparcie@storyous.com.

W panelu administracyjnym
W swojej administracji znajdziesz taki rachunek w sekcji Rachunki - Kontrola anulowań i zniżek. Przeniesione rachunki zostaną zaznaczone tym samym symbolem (1) tak samo jak przy możliwości w aplikacji, czyli "Przesunąć na pokój".

3.png

Przeniesienie rachunku możesz sprawdzić, klikając po prawej stronie na Szczegóły (2). W szczegółach zobaczysz przebieg tego rachunku:

4.png

Rachunek przeniesiony takim sposobem nie będzie jednak znajdować się na liście wystawionych rachunków i oczywiście nie zostanie zafiskalizowany (ten krok jest wykonywany tylko przez system hotelowy). Wszystkie pozycje, które znajdują się na rachunkach, które zostały przesunięte do pokoi nie są jeszcze wyświetlane w administracji w sekcji Raporty - zostaną wliczone do utargu w systemie hotelowym.