Ako pracovať s veľkou bluetooth tlačiarňou

Aktualizované 

V tomto článku sa naučíme niekoľko základných úkonov potrebných na prácu s tlačiarňou Xprinter XP-C260-N s veľkosťou kotúčika 80 mm a s princípom fungovania cez Bluetooth. Zistíme, ako do tlačiarne správne vložiť papier, ako ju spárovať s tabletom alebo zistiť fyzickú adresu tlačiarne, ktorú potrebujeme mať zapísanú v našom internom systéme, aby so zariadením komunikovala správne aj aplikácia Storyous ePos na Vašom tablete.

IMG_5758.jpg

Vloženie kotúčika pre tlač

Odporúčame kotúčiky objednať u nás, v ponuke máme len kvalitný termopapier nemeckej výroby. Otvorte hornú časť tlačiarne a vložte kotúčik do vnútorného priestoru tlačiarne tak, aby sa kotúčik odvíjal smerom hore ako na obrázku. Ak Vám bude papier dochádzať, rozsvieti sa červený panel na prednej strane tlačiarne.

IMG_5754.jpg

Pripojenie cez USB

Ak máte vo Vašom podniku našu štrnásťpalcovú pokladňu, môžete k nej tlačiareň pripojiť pomocou USB kábla. Je však potrebné vykonať zmenu aj v našom systéme, preto nás pre zapojenie cez USB kontaktujte na emaile zákazníckej podpory.

Párovanie tlačiarne s Vaším tabletom

1. Tlačiareň zapojte do zásuvky a zapnite. V nastaveniach Androidu na tablete si otvoríte sekciu Bluetooth a skontrolujte, že je adaptér Bluetooth zapnutý. V dostupných zariadeniach uvidíte tlačiareň pod názvom Printer001, zariadenie vyberiete poklepaním.

FotoJet6.jpg2. Pre spárovanie je potrebné zadať PIN kód, u tohto modelu tlačiarne je kód 0000. Potom sa Printer001 v nastaveniach Bluetooth presunie zo sekcie dostupných do spárovaných zariadení.

Sni_mek_obrazovky_2021-02-09_v_14.07.02.png

3. V aplikácii Storyous ePos si otvoríte sekciu Zariadenie, po ľavej strane vyberte tlačiareň a vytlačte skúšobnú tlač. Tlačiareň vytlačí potvrdenie, že všetko funguje správne.

FotoJet9.jpg

Self-test

Self-test je lístoček s údajmi o Vašom zariadení. Pre jeho tlač postupujte nasledovne:

1. Presvedčte sa, že je Vaša tlačiareň zapojená do zásuvky. Tlačiareň vypnite.

2. Kým je tlačiareň vypnutá, stlačte a podržte tlačidlo FEED (veľké vpredu).

3. Tlačidlo stáledržte a tlačiareň zapnite, po jej zapnutí je treba tlačidlo ešte pridržať na približne 5 sekúnd. Z tlačiarne potom vyjde dlhší papier s technickými údajmi - self-test.

Diagnostika

Ak na Vašej tlačiarni svieti modrá kontrolka Power, zariadenie signalizuje, že tlačiareň je správne zapojená do zásuvky a napájanie prebieha v poriadku. Ak Power nesvieti aj napriek zapojeniu tlačiarne do zásuvky, skontrolujte prosím správne zapojenie napájacieho adaptéra (skladá sa z dvoch častí a je potrebné, aby boli obe napevno spojené).

Ak bliká červený Error, je možné, že došlo k chybe automatickej rezačky, prehriatie tlačovej hlavice alebo vyčerpaniu papierového kotúčika. Pokiaľ Vám bliká indikátor Error, tlačiareň skúste na približne 5-10 minút vypojiť zo zásuvky - nechajte ju "oddýchnuť".

Ak bliká červený indikátor Paper, tlačiareň hlási nedostatok papiera.

scrx.png