Hores - nastavení

Aktualizováno 

Pokud jste si objednali integraci pokladního systému Storyous s hotelovým systémem Hores, počítejte s tím, že vás bude kontaktovat naše zákaznická podpora ohledně nastavení napojení.

Pro úspěšné napojení naše zákaznická podpora kontaktujte také Hores, aby získala aktivační klíč nutný k napojení. Také bude kontaktovat vás s žádostí o kontakt na vašeho správce síti, protože k napojení potřebujeme také veřejnou IP adresu vašeho hotelu, abychom se mohli napojit na data ze systému Hores.

Integrace Storyous s Hores funguje na základě propojení kategorií produktů Storyous a tzv. rastrů v systému Hores. Aby bylo možné aktivovat integraci mezi pokladním systémem Storyous a hotelovým systémem Hores, je tedy nutné si rozmyslet, jak chcete oba systémy propojit. 

Integrace funguje tak, že host vašeho hotelu si ve vaší restauraci objedná jakékoliv produkty a nebude je platit v restauraci, ale zaplatí je až bude platit celkový účet za svůj pobyt u vás v hotelu.

Ukažme si na příkladu, jak přesně funguje napojení Storyous kategorií produktů a rastrů v systému Hores:

Ve Storyous má zákazník kategorie např. Pivo, Víno, Nealko, Pizza, Těstoviny, Masa, Dezerty. V Horesu má rastry např.  Accomodation, Food, Beverage, Others. Abychom mohli integraci aktivovat, potřebujeme vědět, jak chce kategorie propojit. V tomhle případě by to nejspíš bylo tak, že bude chtít propojit Storyous kategorie Pivo, Víno, Nealko s rastrem Beverage, a Storyous kategorie Pizza, Těstoviny, Masa, Dezerty s rastrem Food. Konkrétní napojení nicméně záleží vždy na zákazníkovi a může být samozřejmě i jiné: např. může mít vytvořené rastry Alkohol a Nealko, potom by se Pivo a Víno odesílalo ze Storyous do rastru Alkohol a produkty z kategorie Nealko by se odesílaly do rastru Nealko.

Integrace může být nastavena dvěma způsoby:

  • útrata hostů z restaurace se bude do Hores odesílat po prodaných položkách (výchozí nastavení aktivace)

  • útrata hostů se bude v Hores řadit dle výše DPH, tedy např. Konzumace v restauraci 15% a Konzumace v restauraci 21% (pokud byste o toto nastavení měli zájem, informujte o tom svého obchodního zástupce při domluvení objednávky, nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu)

Poté, co je integrace spuštěna můžete útratu vašich hostů jednodušše převádět na hotelový pokoj. Při placení účtu ve Storyous zvolte jako typ platby "Přesunout na pokoj" a vyberte z dostupných pokojů. Nabídnou se vám pouze ty pokoje, ve kterých už je někdo ubytovaný. Podrobný návod, jak přesouvat útraty vašich hostů na pokoj najdete na tomto odkazu.

Sni_mek_obrazovky_2021-03-12_v_17.43.41.png