Kontrola fiskalizace

Aktualizováno 

V tomto článku se zaměříme na kontrolu správného evidování tržeb v rámci EET. Nejdříve si vysvětlíme, co znamenají fiskální kódy na účtenkách, a poté si ukážeme, kde naleznete v prodejní aplikaci Storyous POS a webové administraci údaje o fiskalizaci.

Fiskální kódy

Na účtence se Vám můžou vytisknou tři kódy: FIK (fiskální identifikační kód), BKP (bezpečnostní kód poplatníka) a PKP (podpisový kód poplatníka).

Kód FIK znamená, že správce daně zaevidoval tržbu na základě původní datové zprávy. Na účtence se vždy vytiskne kód BKP, kód PKP se pak tiskne v případě, když náš systém včas nedostal od serveru finanční správy kód FIK.

Pokud se Vám vytiskne dlouhý PKP kód, nemusíte se bát postihu, na zaevidování tržby máte podle zákona 48 hodin od uzavření účtu. Tisk kódu PKP může být způsobený zpomaleným internetem v tabletu nebo přetížením serveru finanční správy. Náš systém se každé dvě hodiny snaží znovu se servery finanční správy spojit a tržbu evidovat.

Údaje o fiskalizaci a jejich kontrola

V tabletu zjistíte fiskální kódy tak, že vytisknete kopii účtenky z Přehledu účtenek

Ve Vaší webové administraci je možné fiskální kódy najít v detailu účtenky v sekci Účty a záložce Účtenky. Tam zároveň v seznamu účtenek uvidíte fajfku v případě, účtenka fiskalizována byla, a křížek, když se na ni vytiskl kód PKP nebo fiskalizována nebyla (1).

scr1.png