Integrace wolt

Aktualizováno 

Pokud nabízíte svým zákazníkům možnost objednávek a rozvoz s Woltem, je nyní možné tyto objednávky integrovat s pokladním systémem Storyous. Pokud byste o propojení měli zájem, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Jak integraci aktivovat?

Nyní je možnost integraci aktivovat přes webovou administraci, stačí když kliknete na ⚙️ "nastavení" a následně vyberete možnost "Storyous Integrace".

Důležité - Pro aktivaci integrace nejprve, prosím kontaktujte Wolt, který vám zašle potřebné dva kódy.

Jak integrace funguje?

I nadále budete objednávky přijímat na vašem Wolt tabletu. Poté, co objednávku přijmete, automaticky se pošle do Storyous tabletu. Objednávka se automaticky propíše na stůl Wolt: ten nemusíte manuálně vytvářet, po zapnutí integrace se vytvoří automaticky. Jednotlivé objednávky poté najdete právě na tomto stole, nebo v sekci "Objednávky", do které se dostanete přes menu v levém panelu.

Díky tomu, že se vám objednávky propíšou do Storyous tabletu, tak se vám v kuchyni vytiskne objednávka (pokud máte nastavený tisk objednávek) a budete mít tržby z Woltu automaticky ve všech tržbách a nemusíte je ručně přepisovat. Aby se vám objednávky z Woltu propsaly do Storyous tržeb, je pak nutné objednávku vydat kliknutím na tlačítko "Vydat".

Jak na nastavení?

Menu si i nadále spravujete v administraci Woltu, není nutné tam nic měnit, pouze je nutné spárovat Storyous produkty s vašimi produkty ve Woltu, aby byl pokladní systém schopný objednávku přijmout. Pokud by produkty nebyly spárovány, objednávka se do pokladního systému Storyous vůbec nepropíše. Samotná Wolt objednávka nebude nijak ovlivněna, nicméně bude nutné objednávku pak ručně přepsat do Storyous, abyste ji měli v celkových tržbách.

Jak spárovat položky?

Každý produkt, který nabízíte na Woltu je nutné mít i ve Storyous. Pokud na Woltu nabízíte možnost přiobjednání dalších surovin (např. extra suroviny na pizzu, volby pečiva, atd.), je nutné tyto "Možnosti" provázat se Storyous přídavky.

Provázání položek je nutné provést v administraci Wolt: přihlaste se do ní a jděte do úpravy menu. Rozklikněte si položku, kterou chcete propojit a do políčka POS ID je nutné vložit ID položky ze Storyous. Toto je nutné provést u všech položek nabízených na Woltu.

Kde najdete ID produktů ve Storyous?

Ve webové administraci Storyous jděte do sekce Podniky a do záložky Produkty. V seznamu produktů uvidíte sloupec ID, kde najdete dané POS ID každého produktu. Pokud byste sloupeček ID neviděli, klikněte na tlačítko Upravit sloupce.

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_00_01.jpg

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_12_58_03.jpg

Také si můžete z administrace produkty vyexportovat do excelového souboru a v něm také najdete sloupeček ID.

Kromě napárování produktů je klíčové napárování tzv. přídavků, které se ve Woltu nastavují jako tzv. Možnosti. Abyste je mohli napárovat, je nutné ve Storyous používat funkci přídavků. Každý přídavek má pak své vlastní ID, které vložíte do detailu "možnosti" ve Woltu.

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_05_40.jpg

Integrace může být spuštěna až poté, kdy máte napárované produkty.

Ukažme si to na konkrétním příkladu

Ve Wolt administraci máme produkt Pizza Margarita a máme ho i v administraci Storyous. Otevřeme si proto administraci Storyous a najdeme si ID daného produktu. To poté vložíme do administrace Wolt. Nezapomeňte poté změnu ve Wolt administraci uložit.

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_15_28.jpg

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_17_01.jpg

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_17_33.jpg

K pizze umožňujeme našim zákazníkům si přiobjednat extra suroviny, např. sýr, olivy, kukuřici. Musíme si proto ve Wolt administraci vytvořit tzv. "možnosti", ve Storyous administraci "přídavky" a vzájemně je propojit pomocí ID přídavků. Všimněte si, že na následujících obrázcích se ID "možností" a "přídavků" shodují.

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_22_52.jpg

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_24_26.jpg

Pokud na Woltu svým zákazníkům nabízíte možnost objednat si bez extra ingredience a klient si volí např. "nic navíc", je nutné i tuto položku napárovat s přídavkem v administraci Storyous. Vytvořte si proto v administraci Storyous produkt "nic navíc" a ten napárujte s přídavkem "nic navíc" a propojte ho s "možností" v administraci Wolt.

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_36_09.jpg

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_36_27.jpgSni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_40_08.jpg

Na co si dát pozor

Pokud by jen jeden produkt z celé objednávky nebo jen jeden přídavek (možnost, extra surovina) z celé objednávky nebyl správně propojen POS ID, objednávka se z Wolt tabletu nepropíše do systému Storyous. 

Nezapomeňte, že vždy, když propojujete "Možnosti" ve Woltu, musíte je propojit pomocí POS ID odpovídajícího přídavku. Ten musí vždy existovat i jako produkt ve Storyous. 

Když se objednávka přijme na Wolt tabletu, propíše se do hlavního tabletu Storyous a je automaticky přijata. Pokud by byl hlavní Storyous tablet vypnutý nebo např. odpojený od internetu a používali byste jiné Storyous tablety, bude nutné objednávku ručně přijmout. 

Wolt objednávky ve webové administraci

Ve webové administraci najdete Wolt účtenky v sekci Účty v záložce Účtenky, kde je můžete filtrovat právě podle stolu Wolt a typu platby "Placeno předem" a také v sekci Přehledy, záložka Externí objednávky.

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_51_44.jpg

Sni_mek_obrazovky_2021-04-15_v_13_52_17.jpg