Platební odkazy v B-Online

Aktualizováno 

B-Online nabízí možnost vytváření platebních odkazů. Je to fantastický způsob, jak sdílet jedinečný platební odkaz se svými zákazníky a požádat je tak o úhradu konkrétní částky.

Tento odkaz můžete odeslat prostřednictvím libovolného kanálu podle vašich preferencí. Jakmile váš zákazník klikne na odkaz, otevře se zabezpečená platební stránka a zákazník vyplní informace. Po úspěšně provedené transakci obdrží zákazník potvrzení na e-mail.

Vytvoření platebního odkazu v B-Online

Důležité: V B-Online můžete vytvářet platební odkazy, pouze pokud máte tuto možnost aktivovanou. Obraťte se na náš tým a zjistěte, zda je tato služba pro vás dostupná.

 1. Přihlaste se do B-online.

 2. V nabídce na levé straně přejděte na Pay-By-Link > Vytvořit.

 3. Otevře se vám okno, které vás vyzve k vyplnění požadovaných údajů.

 4. Vyberte správné ID obchodníka.

 5. Vyberte správnou Měnu.

 6. Do pole E-mailová adresa obchodníka vložte svou vlastní e-mailovou adresu.

 7. Můžete přidat i referenční číslo pro svou vlastní evidenci.

 8. Uveďte Datum vypršení platnosti odkazu.

Důležité: Datum vypršení platnosti nelze změnit. Pokud je třeba datum upravit, budete muset vytvořit nový odkaz.

Přizpůsobení stránky s platebním odkazem

Platební stránku lze přizpůsobit pro potřeby vaší značky a marketingu.

Je možné:

 • upravit Jazyk platební stránky.

 • přidat URL adresu na stránku, na kterou bude držitel karty přesměrován po dokončení platby.

 • přidat URL adresu na stránku, na kterou bude držitel karty přesměrován v případě zrušení platby.

 • přidat logo společnosti na platební stránku.

Přidávání položek na platební stránku

Pro vytvoření položky k úhradě, pokračujte těmito kroky:

 1. Vyberte Přidat položku.

 2. Zadejte stručný popis produktu nebo služby.

 3. Zadejte Počet.

 4. Zadejte Částku za jednu položku.

 5. Klikněte na Aktualizace.

Důležité: Vždy je potřeba kliknout na Aktualizovat, aby došlo k zahrnutí položky na platební stránku.

6. Po zadání všech položek klikněte na tlačítko Vytvořit.

7. Dojde k vygenerování individuální URL adresy pro platební odkaz.

8. Odkaz zkopírujte a odešlete vašemu zákazníkovi skrze e-mail, SMS, WhatsApp, nebo vámi zvolený komunikační kanál.

Užitečný tip: Všechny své platební odkazy můžete sledovat a spravovat v B-Online v nabídce na levé straně v sekci Pay-by-Link > Odkazy.

V této sekci:

 • Máte přehled o aktivních a neplatných odkazech

 • Můžete sledovat platby vytvořené pomocí každého jednotlivého odkazu

 • Smazat odkazy